Karriere-coaching i København

Søger du en karrierercoach i København, er du kommet til den rigtige side

Karrierecoaching kan bruges til at skabe større arbejdsmæssig glæde.

Det kan være, at du skal have hjælp til at definere din rolle i det team du arbejder i, eller hjælp i forhold til at definere dine nærtstående mål eller fremtidsambitioner på sigt.

Når du coaches hos mig, vil du modtage professionel sparring på baggrund af mit 10-årige virke som privatpraktiserende psykolog.

Jeg er velbevandret i den menneskelige psyke og kompetent i at yde professionel hjælp i tilfælde af psykiske udfordringer.

Men det særlige som min karrierecoaching sigter mod, er frem for alt at styrke dit personlige nærvær.

Som karrieremenneske er du nemlig overordenligt dårligt stillet, hvis dit nærvær fremstå hæmmet eller reduceret. Og det er du for den sags skyld også som privatperson, men dette kan vi tale mere om en anden gang.

Nærværet – hvori du eksisterer

Synes du at al dette med nærvær som altafgørende for dit arbejdsmæssige virke lyder fremmedartet, så lad mig bruge 5 minutter på at forklare dig hvorfor nærvær er langt vigtigere end du måske umiddelbart går rundt og tror.

Har du tid?

For det første, så ér du i dit nærvær. Hørte du lige dette?

Du ér i dit nærvær, hvilket vil sige, at det netop er dér du til hver en tid vil befinde dig.

Det er også gennem nærværet, at du oplever dine følelser og tanker samt alle de sanseindtryk som kan mærkes i kroppen. Alt omkring dig – både i det indre og ydre opleves i kraft af dit nærvær.

Det er her at du kontinuerligt forbindes med selveste livet.

Bliv styrket i dine kollegiale relationer

Og så fik vi sørme sat på plads, hvori du til hver en tid befinder dig (også lige her og nu i øvrigt) nemlig, i dit nærvær.

Så langt så godt.

En ting ad gangen.

Lad os nu zoome lidt ud for at anvende dette eksistentielle perspektiv på dine kollegiale relationer.

Disse vil man som udgangspunkt gerne have er så gode som mulige. At de i det mindste forløber uden konflikt.

Men hvad kendetegner i grunden en god kollegial relation?

En god kollegial relation må nødvendigvis være defineret af mange ting.

Vi vil eksempelvis gerne have, at de er forbundet med tillid og gensidig inspiration med videre – men kvaliteten af den kollegiale relation afhænger dybest set af graden af jeres indbyrdes nærvær.

Kan du eksempelvis lytte, sådan rigtig lytte, uden også samtidig at være nærværende? Nej, vel?

Og kan du kommunikerer stærkt og meningsfuldt uden nærvær? Heller ikke. For det er igennem dit nærvær at du træder frem, og viser, at du kan være tydelig. At du har noget at byde ind.

Hvordan øger personligt nærvær din autenticitet?

Jeg har ad åre mødt mange menige medarbejdere såvel som ledere igennem mit psykologvirke, som desværre (for dem selv og deres kolleger) besad et kritisk lavt nærvær.

Kendetegnende for mennesker med en kritisk lav nærværsgrad, er, at deres relationer typisk ikke fungerer særligt godt.

De er fulde af konflikter for de hører ikke hvad den anden siger og formår heller ikke at træde tydeligt frem i egen kommunikation.

Hvorfor?

De er er helt andet sted end der hvor de burde være.

Du får måske allerede nu nogle indre billeder op af kollegiale forhold, kendetegnet af, at I aldrig rigtig fandt hinanden. At den ægte og autentiske kontakt imellem jer aldrig opstod.

Noget sådan kan der laves om på når først man har forstået nærværets eksistentielle kvaliteter, men lad os for nu gå til spørgsmålet om hvordan et øget personligt nærvær kan hæve din autenticitet.

Lad os zoome lidt ud igen og kaste et blik på nogle af de personer som virkelig har gjort indtryk på dig.

Ja, hvad var det nu som kendetegnede din yndlingslærer tilbage i skoleårene?

Det var da ligepræcis hans eller hendes nærværende tilstedeværelse i klasserummet.

Vedkommende var der for jer, autentisk og ægte i rollen som lærer. Præcis. Det er akkurat er nærværet, som faciliterer den personlige autenticitet og ægthed i vore relationer.

Når man er nærværende, kan men nemlig ikke gemme sig væk. Overhovedet ikke, for det er jo her man ér.

Menneskelig tillid… Beror den så også på nærvær?

I den grad.

Det er igennem nærværet, at du afstemmer dit forhold til din kollega.

Det er herigennem, at du “ser” den anden og får en dybere forståelse for jeres relation.

Men lige så vigtigt: Det er også herigennem at du møder din kollega – sådan rigtig møder ham eller hende.

Og det vil kollegaen bemærke.

Pludselig er der ting, som begynder at fungere bedre i jeres profesionelle relation.

Fortsæt selv på egen hånd…

Hvis du efterhånden er ved at være inde i tankegangen for oven, så fortsæt selv med eksempler. Giv dig tid.

Spørg eventuelt dig selv: “Hvor befinder jeg mig lige nu?” Eller: “Hvordan kan jeg forberede mig bedst muligt til næste møde på jobbet?”

Hvis du ønsker flere input til hvordan du kan ressourceoptimere dit arbejdsliv gennem personligt nærvær, er du selvfølgelig meget velkommen til at kontakte mig.

Kontakt mig her - så lover jeg at vende tilbage

Ring på tel.: 26719119 eller skriv til mig på: ivanhansen@gmail.com

Jeg svarer normalt inden for samme dag