Personlig coaching i København

Når du coaches hos mig, vil du modtage sparring på baggrund af mit mere end 10-årige virke som psykolog. Jeg er velbevandret i den menneskelige psyke og erfaren i at yde professionel hjælp i tilfælde af psykiske udfordringer. Men det særlige min coaching tilbyder, er frem for alt, at styrke dit personlige nærvær. Som mennesker er vi nemlig knapt så godt stillet, hvis vores nærvær på den ene eller anden vis fremstår hæmmet eller reduceret.

Virker alt dette noget med, at nærværet er afgørende for vores måde at stå frem på i verden, ejendommeligt, så lad mig kort forklare hvorfor det er langt vigtigere end du måske umiddelbart går rundt og tror. Jeg har ad åre eksempelvis mødt medarbejdere såvel som ledere igennem mit psykologvirke, som desværre (for dem selv og deres kolleger) besad et knapt så funktionelt nærvær.

Kendetegnende for mennesker med lav nærværsgrad, er, at deres relationer typisk ikke fungerer så godt som de kunne, når det kommer til den nære livskvalitet. Hvorfor? De er helt enkelt et andet sted end hvor de egentlig burde være – og formår således sjældent at stå ordentligt til rådighed. Dette går ud over kommunikationen – og den tydelighed – som ofte kræves for at et velfungerende samarbejde. Årsagerne til at nærværet ind imellem lider last kan være flere; men bagvedliggende stress er noget af det som i høj grad kan gøre os distræte og fraværende.

Kan du eksempelvis lytte, sådan rigtig lytte, uden også samtidig selv at være nærværende? Og kan du kommunikerer meningsfuldt uden selv at hengive dig? Formentlig ikke. For, det er i nærværet, at du træder frem og herigennem, at oprigtigheden kommer til udfoldelse. Prøv eventuelt selv at erindre dig relationer du har indgået i, kendetegnet af, at I aldrig rigtig fandt hinanden: At den ægte og autentiske kontakt mellem jer aldrig opstod.

Noget sådan kan der laves om på, efterhånden som ens blik for nærværets eksistentielle kvaliteter fordybes. Det er blandt andet det som coachingen hos mig kan uddybe. Allerbedst bliver det selvsagt, når nærværet, er noget, der gengældes. Også her skal der på en måde to til en tango.

Kontakt mig her - så lover jeg at vende tilbage

Ring på tel.: 26719119 eller skriv til mig på: ivanhansen@gmail.com

Jeg svarer normalt inden for samme dag