Psykedeliske traumer – “bad trips”

 

Artiklen her henvender sig til dig som ellers er ved godt helbred, men som kæmper med følgevirkningerne af et ’bad trip’ efter indtagelse af et psykedelisk stof. Du kan måske finde inspiration i teksten og/eller blive bedre i stand til at sætte oplevelsen i perspektiv. Hvis du tænker, at det kunne være på sin plads med en understøttende samtale, er det bare at tage kontakt. I det nedenstående skal der indledningsvist gives en mini-introduktion til det almindelige psykiske traume som afsæt til at belyse den særlige kompleksitet et traume kan antage når psykedelika er involveret.

 

Generelt om (almindelige) traumer

Psykiske traumer kan opstå som følge af voldsomme og overvældende hændelser. I nogle tilfælde rammes personen så hårdt, at dennes integritet på det kraftigste udfordres. Selvom oplevelsen har en brændemærkende karakter, kan det på trods af dens overrumplende egenskab være vanskeligt at erindre traumeoplevelsen i dens helhed.

Det kan hertil meget vel være, at der med foragt kan tænkes tilbage på hændelsen der fandt sted og at man oven i købet er i stand til at beskrive hvad der skete i nogenlunde kronologisk rækkefølge – men erindringen forekommer ofte fragmenteret og med manglende sans for den dybere dimension i det der gjorde allermest ondt. Hvad der mere specifikt undviger sig bevidstheden regnes ofte for at være oplevelsens nonverbale elementer. Det vil sige de erindringsflader der i særlig grad knytter sig til følelsesmæssige indtryk – stemningerne – og de kropslige fornemmelser forbundet hermed.

Disse elementer frakobles vores almindelige bevidsthed, fordi de helt enkelt er for overvældende at rumme. Med dette sagt, nærer mange mennesker udsat for traume dog et ønske om at få ryddet op og placere hændelsen på rette hylder for på denne måde at komme videre, men selve øvelsen er ofte udfordrende, idet systemet – som en beskyttelsesmekanisme – har lukket ned for adgangen til det som oplevedes allermest forfærdeligt. Det svarer metaforisk til at være blevet ramt af en granatsplint der har boret sig ind i ens væv med fare for på sigt at udvikle en betændelsestilstand – end skønt åbningen i huden hvor objektet trængte ind for længst er helet op. Problemet med fortrængningen er så at sige, at den kommer med en pris. Det vil sige et spektrum af klassiske traumatiseringssymptomer samt også ofte et uspecificeret generelt ubehag.

Disse efterreaktioner er i virkeligheden organismens mere eller mindre succesfulde forsøg på at håndtere ”splinten” i det indre. Et forsøg på atter at blive hel igen. Læge op. I litteraturen om traumer sammenlignes traumatiske oplevelser da også under tiden med øer, isolerede fra vores almindelige hverdagsbevidsthed. De er der, underneden, uden, at der ordentligt er adgang til dem hvormed de forbliver uforløste.

 

Det særlige ved psykedeliske traumer

Antagelsen om at der ikke findes dårlige trips – kun lærerige men hårde oplevelser, er i bedste fald en sandhed med modifikationer. Selvom især de klassiske psykedelika som LSD, meskalin, psilocybin og DMT har en relativ høj sikkerhedsprofil og faktisk kan være gavnlige for mangt og meget – kan ting imidlertid stadig gå grueligt galt. Komme fuldstændig ud af kontrol og dermed blive traumatiserende for den involverede. Der er imidlertid forskel på det som i forenklet sprog kan kaldes for almindelige traumer og de såkaldte psykedeliske traumer som meningen her er, at omtale. Dette hænger sammen med, at det psykedeliske traume er opstået under en ændret, stofpåvirket tilstand. Det være sig med andre ord en tilstand der ligger uden for vores almindelige hverdagsbevidsthed – ud fra hvilken – livet sædvanligvis erfares fra.

De fleste som har prøvet at indtage et psykedelisk stof, har i denne forbindelse antageligt også oplevet, hvordan at selve trippet efterfølgende kan være vanskeligt at tilgå i dets fulde fænomenologiske kvalitet. Hvad der før blomstrede op i fuld flor, forekommer nu mere som en distinkt erindringsmæssig baggrund, hvilket hænger sammen med, at trippet blev erfaret under et stofpåvirket bevidsthedsniveau som vi ellers ikke umiddelbart har adgang til. Omvendt set vil man uden besvær kunne genbesøge det psykedeliske landskab næste gang et psykedelika indtages, som om, at man fortsætter fra punktet man netop slap. Studier i, hvordan noget så almindeligt som nikotin påvirker hukommelsen synes herunder at bekræfte nævnte antagelse: For de ting som er indlært under indflydelse af nikotin kan ifølge undersøgelser bedre genfremkaldes i nikotinpåvirket tilstand.

I denne forstand rummer det psykedeliske traume således en dobbeltkomponent. For det første er det ligesom almindelige traumer fortrængt fra den almindelige hverdagsbevidsthed. Og for det andet fandt det sted i en anden virkelighed – en stofpåvirket bevidsthedstilstand – som i sig selv ligger forskudt fra den sfære vi sædvanligvis har adgang til. Den traumatiske oplevelse er i denne henseende således gemt dobbelt bort.

 

Negative flashbacks

I kølvandet af psykedeliske oplevelser, frembryder ikke sjældent episodiske genoplevelser af det univers der her udfoldede sig – selv mange år efter stoffet blev indtaget. I de tilfælde hvor flashbacksne formidler overvældende psykedelisk materiale, kan det føles som at blive kastet direkte tilbage til det mareridt der udmøntede sig. Disse genoplevelsesfænomener eller flashbacks kan beskrives som midlertidige overlap mellem den bevidsthedsudvidede psykedeliske stilstand og den sædvanlige hverdagsbevidsthed. Pludselig er verdnerne ikke længere så adskilte endda. De taler sammen. Glider ind i hinanden.

Genoplevelserne (flashbacksne) er selvom de kan opleves særdeles ubelejlige ofte meningsfulde i den forstand at de har til formål at ventilere det traumatiske indhold. Det vil sige bringe materialet frem i lyset og udligne det tryk der ellers omgav det undertrykte materiale. Ved flashbacks kan det opleves det som om at bevidstheden for en stund glider over i den ændrede bevidsthedsudvidede tilstand – som om – at man igen er tilbage i trippet. Dette kan selvsagt give en frygt for igen at være fanget i et udsigtsløs psykedelisk mareridt – men processen er helt nødvendig – eftersom der ikke kan opnås adgang til den psykedeliske fænomenologi, uden, at ens bevidsthedstilstand for en stund ændres tilbage til den tilstand som i første instans var involveret ved traumets opståen.

Nogle gange ser flashbacksne ud til at frembryde, når der er udviklet nok modenhed til at se det i øjnene, der tidligere blev gemt væk i kraft af dets overvældende karakter. Eller når de rigtige rammer, med tilstrækkelig tryghed til at mærke efter, er etableret. Når dette er sagt, er det omvendt set heller ikke ualmindeligt med såkaldte positive flachbacks. Her er det ikke materiale forbundet med modstand der popper op i hverdagsbevidstheden – men mere en eleveret form for stemning der forløsning. Noget opløftet og meningsbærende der får nyt rum.

På denne vis er overskridelsen af hverdagsbevidstheden et nødvendigt onde for at kunne lade det negativt overvældende skvulpe på plads i systemet igen. Resultaterne af genoplevelserne er da også typisk lettelse, sammenligneligt med, at noget som blev erfaret på et eleveret bevidsthedsniveau omsider får lov at blive afstemt eller færdigbearbejdet. Kroppen vil i tiden herefter være bedre i stand til at afslappes og ikke føle samme behov for hele tiden at være på vagt over for, om det hele nu igen er ved at skride ind i noget ude af kontrol.

 

Hjælp i forhold til psykedeliske traumer

Her til slut nogle opsummerende pointer fra artiklen samt eksempler hvad du kan gøre på egen hånd, med henblik på at finde fødderne igen i kølvandet af et psykedelisk traume.

  • Flashbacks er ofte kortvarige; som et ’flash’ eller glimt blusser de op med stor intensitet, men peaker ofte lige så hurtigt igen.
  • Processen har til formål at bevidstgøre indhold som dit system har behov for at forløse.
  • Flashbacks er meningsbærende i den betydning at de trykudligner en indre konflikt gennem deres fremtræden.
  • Stræk- og afspændingsøvelser som det kendes fra blandt andet yogapraksis kan hjælpe til at lande, eksistentielt, i kroppen; give dig en følelse af at være hjemme i dig selv igen.
  • Brug af naturen er desuden oplagt. Eksempelvis i form af gåture der kan bane vejen for igen at slå rødder i den konkrete fysiske virkelighed.
  • Husk, at vores organisme heldigvis besidder en formidabel evne til at hele sig selv.
  • Hvis du syntes om det du læste her på siden, er det desuden muligt at hente yderligere inspiration i min bog Mindfulness og yoga i helingen af PTSD – som eksempelvis kan købes her på Saxo.com
  • Når dette er sagt, kan en mere håndholdt vejledning være kærkommen når benene er slået væk under en. Overvej om ikke det er på sin plads at tale med en professionel med indsigt i emnet.

Kontakt mig her - så lover jeg at vende tilbage

Ring på tel.: 26719119 eller skriv til mig på: ivanhansen@gmail.com

Jeg svarer normalt inden for samme dag