Selvværd

Lavt selvværd kan være meget hæmmende for ens livsudfoldelse. Der kan gøres noget ved det lave selvværd, ved bl.a. at forstå de bagvedliggende årsager dertil – og ved at ændre på de adfærdsmønstre, som er med til at understøtte det lave selvværd i hverdagen.

Ofte ligger der en kompliceret livshistorie til grund for det lave selvværd, som længe har været med til at definere en negative selvforståelse. I terapien får din livshistorie plads til at blive forstået, samt at blive perspektiveret i forhold til din nutid.

Når der arbejdes terapeutisk med lavt selvværd, er de reflekterende processer mellem klient og terapeut af central betydning i forhold til at komme videre, ligesom det kan være en stor hjælp, at udfærdige konkrete selværdsfremmende strategier til brug i hverdagen, hvor det lave selvværd ellers plejer at trives så godt.

Det kan eksempelvis være, at du skal blive bedre til at tage imod når du er sammen med andre mennesker, men måske også blive bedre til at give selv.

Kontakt mig her - så lover jeg at vende tilbage

Ring på tel.: 26719119 eller skriv til mig på: ivanhansen@gmail.com

Jeg svarer normalt inden for samme dag