Lavt selvværd

 

Hvordan opstår det?

Lavt selvværd kan opstå hvis man den ene gang efter den anden, har haft oplevelsen af, ikke at slå til eller være god nok til, dybest set, at kunne elskes. Ved lavt selvværd forholder det sig ofte sådan, at det har tråde der stikker helt tilbage i barndommen. Men det kan også opstå i voksenlivet, hvis man eksempelvis har indgået i giftige relationer som har fået ens i øvrigt sunde relation til sig selv, til at bryde sammen.

Lavt selvværd forværres ydermere ved, at man – så at sige – er sin egen værste fjende ved eksempelvis at have alt for høje forventninger til hvad man skal kunne præstere på ens arbejde eller udrette derhjemme, privat. Af helt oplagte grunde, er det lave værd hæmmende for livsudfoldelsen. Man har nemlig mistet ens naturlige tro på, at alt nok skal gå. I stedet tvivler man typisk på helt grundlæggende ting omkring sin egen person.

 

Skal vi tales ved?

Hvis lavt selvværd er årsag til, at vi to måske skal tales ved, vil vi gennem vores møder forsøge at forstå de bagvedliggende årsager til det lave værd; blandt andet ved at kigge på hvornår det startede, men også for at afklare, i hvilke relationer det lave selvværd fremkom. At gå lidt tilbage på tidslinien i dit liv, kan kaste lys over, hvad det er, du er oppe i mod. Når der arbejdes terapeutisk med lavt selvværd, er de reflekterende processer mellem klient og terapeut centrale i forhold til at komme videre. Blandt andet for at konkretisere hvad det lave værd i grunden er for en størrelse. Men dette sagt, skal der også stilles skarpt på hvordan dit aktuelle adfærdsmønster hæmmes i situationer relateret til din hverdag. Det er trods alt i det liv du lever, hvor der er mulighed for at gøre en konkret forskel.

 

Tiltag som kan hjælpe

I forbindelse med at fokus justeres over på hverdagen, kan det anledningsvist være givtigt (når du føler dig klar til det) at udfordre den indre selvhæmmende stemme, med øvelser, der på den ene eller anden vis formår at stille spørgsmålstegn ved om det nu også er sandt hvad den postulerer: At du ikke slår til. Ikke fortjener at blive elsket. Aldrig påskønnes oprigtigt for din indsats med videre. Med øvelser mener jeg egentlig blot, at turde tage nogle chancer man ellers ikke ville have gjort. Det er heldigvis noget som kan gøres gradueret, hvilket vil sige, at man ikke behøver træde frem med kæmpe skridt i en proces som denne.

Et andet forhold som lavt selvværdsramte mennesker ofte døjer med, er tilliden til om andre mennesker i virkeligheden vil én det godt. Herunder om disse, så at sige, er ægte over for en og dermed til at stole på i forbindelse med, at en positiv tilkendegivelse udtrykkes. Omtalte tillidsissue, hænger i reglen sammen med, at man ved lavt selvværd kan have svært at “tage imod” i samværet med med andre, ja selv i relationen til ens allernærmeste, kan en usikkerhed gående på, om man i virkeligheden er tilstrækkelig værd til at elskes, trænge sig på. Når man på denne vis holder igen over for verden og de relationer den har at tilbyde, kan der helt naturligt opstå en gruende tomhedsfølelse. Man lukker ikke rigtigt nogen ind.

En anden og noget mindre aktiv eller udadrettet måde at komme igang med at bryde med de negative mønstre på, er at forholde sig bevidst til de følelser, der tilsiger en, at man ikke har fortjent bedre eller er værdig nok til at elskes. Bevidstheden om de følelsesmæssige forhold, til grund for at man har svært ved at være åben og modtagende i sociale relationer, er central for ikke at hoppe med på den negative vogn. I det hele taget gør den bevidste selvobservation det lettere, at få øje på flere nuancer i det der opleves hæmmende i hverdagen. Idet du øjeblik du konkret oplever lavt selvværd og således hæmmes i din udfoldelse, optræder der da andet og mere, end blot den negative selvevaluering der ellers plejer at tage over?

Hvis du giver dig lov til at stoppe op og ikke blot agerer som du plejer, kan den knap så tilbageholdende side af dig selv måske få lov til at komme til orde. Det kan oven i købet være, at der i kraft af den øgede opmærksomhed, vil opstå den fornødne selvindsigt til at de negative tanker efterhånden genkendes for hvad de er: Mønstre, der gentager sig selv og som ikke altid taler sandt og som frem for alt ikke skal have lov til gang på gang at sætte deres hæmmende dagsorden.

Kontakt mig her - så lover jeg at vende tilbage

Ring på tel.: 26719119 eller skriv til mig på: ivanhansen@gmail.com

Jeg svarer normalt inden for samme dag