Depression

Depression kendetegnes af negative tankemønstre, følelsesmæssigt og kropsligt ubehag.

Det ‘depressive’ i depression består altså ikke kun af negative tanker – som sådan, men også af følelsesmæssige og kropslige fornemmelser der tynger og hæmmer i det daglige.

Det er derfor svært for den deprimerede, at være til i verden, som de fleste. Og den deprimeredes tilstand kan under tiden forekomme så fastlåst, at hverdagens forskellige gøremål opleves som fuldstændig uoverkommelige.

Nærværstræning og accept-strategier

Depression kan behandles ud fra forskellige terapeutiske tilgange.

Inden for den nyere mindfulness-baserede kognitive psykologi, anvendes nærværstræning og accept som metode til at mindske ubehaget ved de negative tankemønstre, det følelsesmæssige og kropslige ubehag.

Rationalet bag dette ligger bl.a. i, at jo bedre man bliver til at fokusere ens opmærksomhed i nuet – med nærvær og accept – desto mindre grobund, synes der, omvendt set for de negative tankemønstre.

Man kan ikke både være fuldt opmærksom i nuet, og samtidig evaluere alt det som gik galt i fortiden, eller bekymre sig om, hvad fremtiden vil bringe.

For at kunne høste frugten af nærværstræningen til fulde, må man nødvendigvis gøre det til en daglig praksis, at gribe nuet an med indlevelse og accept.

Dette kræver træning og atter træning, men til gengæld kan praksissen på sigt bidrage til at mindske det ubehag som opleves i.f.m. depression.

Dels vil det forøgede nærvær i nuet, reducere den deprimeredes grublerier om fortiden og fremtiden, og dels vil evnen til at acceptere det følelsesmæssige og kropslige ubehag, gøre tilstanden lettere.

Mindre optagethed af det ‘depressive’  

Det lyder måske paradoksalt, at accepten af det ubehagelige kan gøre tilstanden lettere, men faktisk kan accept tage toppen af de intrapsykologiske spændinger, som er bygget op omkring de tanker, følelser og kropslige fornemmelser som former depressionen.

Det er m.a.o. svært at være i konflikt med noget, som man har givet sin fulde accept.

Det accepterede, vil hermed begynde at fremstå mere perifert – eller som noget, der ikke blander sig i ens eksistens på samme måde som før.

De resurser som man tidligere brugte på at bekæmpe det ubehagelige, kan således frisættes til andre formål.

Man får måske nemmere ved at være tilstede i nuet (dersom man ikke længere dykker ned i de samme grublerier som før), og har måske udviklet en større tolerance over for ens følelsesmæssige og kropslige fornemmelser (dersom man har lært, at kampen mod dem kan forværre det).

Der kunne siges meget mere om hvordan mindfulness-baseret psykoterapi kan være en hjælp til at få bugt med depression, så kontakt mig gerne, hvis du har yderligere spørgsmål.

sundhed.dk udbydes depressionstesten MDI

Kontakt mig her - så lover jeg at vende tilbage

Ring på tel.: 26719119 eller skriv til mig på: ivanhansen@gmail.com

Jeg svarer normalt inden for samme dag