Udgivelser

Bogen Mindfulness og yoga i helingen af PTSD udkom fra Frydenlund Forlag, juli 2014.

Den kan fås ved eksempelvis at klikke ind på SAXO.com, ARNOLDBUSCK.DK med videre…

ebook

Pressemeddelelse

Her kan du klikke ind og se forlagets pressemeddelse.

Anmeldelser:

»Bogen er henvendt til professionelle med viden om emnet, men sigter reelt bredere, da der præsenteres en fin introduktion til traumebegrebet, der udmærket kan læses af andre end netop professionelle behandlere. Mindfulness synes at være på mode, og bogen giver en god oversigtsforståelse for de bagvedliggende strukturer i ideen. Kapitlet ”Nærværets fænomenologi” giver et kulturhistorisk og meget inspirerende overblik over dele af psykologien, der har store snitflader med eksistentielle temaer. Bogens øvrige kapitler nærmer sig over biologiens område det praktiske i form af anvisninger og refleksioner i forhold til en yogapraksis. Således er bogen som helhed hardcore psykolog-faglig, men bestemt også med blik for praksis. Tilmed et kritisk blik al den stund, at det som bogens titel anfører ikke er et område, der egner sig til fri leg«.

Alf Gørup Theilgaard, lektor

»Fra mit arbejde på en klinik der behandler flygtninge med PTSD ved jeg, hvor svært det er at opnå en langvarig og betydelig bedring af livskvaliteten hos disse mennesker, og det er derfor altid interessant når der fremkommer nye behandlingsmetoder, der umiddelbart ser ud til at kunne have en positiv effekt. Bogen fungerer som introduktion til anvendelsen af mindfulness og stræk- og afspændingsøvelser fra yogaens verden som supplement til den mere traditionelle tilgang med kognitiv terapi. Der redegøres med baggrund i nervesystemets og hjernens opbygning og funktion på en god og enkel måde for nogle af de negative konsekvenser som PTSD har på evnen til opmærksomhed og koncentration. Det handler derfor om dels at reducere stress, dels om at genopbygge evnen til at leve i nuet og med nærvær, i stedet for at hænge fast i fortidens traumer og bekymringer for fremtiden. Forfatteren er opmærksom på metodens begrænsninger, bl.a. at ikke alle mennesker vil være i stand til at profitere af denne behandling. Det understreges også at terapeuten skal have den fornødne uddannelsesmæssige baggrund inden for (traume)psykologi og yoga. Det er så vigtig en pointe, at jeg synes den burde fremhæves først i bogen, og ikke komme som en slags eftertanke til allersidst (s.75). Da det ikke er bogens hensigt at give en fuldstændig manual til metoden, er der kun et par eksempler på øvelser, men det er nok til at man får en forståelse for hvilken type øvelser, der er tale om. Alt i alt er der her tale om en god og letfattelig introduktion til en forholdsvis ny behandlingsmetode, som jeg er sikker på vi vil se videreudviklet over de næste år. Bogen vil være interessant for alle der arbejder med at behandle PTSD, men måske især for psykomotoriske terapeuter, der i forvejen er uddannede til at arbejde i spændingsfeltet mellem krop og sjæl«.

Ulla Johannessen, lægesekretær

Kontakt mig her - så lover jeg at vende tilbage

Ring på tel.: 26719119 eller skriv til mig på: ivanhansen@gmail.com

Jeg svarer normalt inden for samme dag