Terapi i København K

 

Lidt om måden vi går frem på og rammerne for mødet

 

Af folk som har lagt vejen forbi mig, har jeg fået at vide, at samtalerne ofte er forbundet med aha-oplevelser der får det hele til at fremstå i et mere enkelt lys. Jeg gør nu også mit for at lytte på en åben og indlevet facon. Min erfaring siger mig tilmed, at det ellers ikke vil være muligt at komme i dybden med de negative tankemønstre, der typisk ligger til grund for, at folk søger psykologhjælp.

At arbejde psykoterapeutisk kræver for mig at se, en særlig ramme – hvis man både agter at tage klienten og sig selv i rollen som behandler seriøst. Jeg booker derfor sjældent mere end 15 klienter ind pr. uge – hvilket er et bevidst valg jeg har truffet for min praksis. For selv den bedste eller mest rutinerede, er der nemlig en øvre grænse for hvor meget man reelt kan forholde sig til hvis der skal slås en ring om kvaliteten i ens psykologarbejde. Som jeg ser det, er det på grænsen til det fagligt bæredygtige, at arbejde fra tidlige morgen til sen eftermiddag med ugen propfuld af klienter.

At gå til psykolog, hos mig, foregår som nævnt under rammer der tilsigter at begunstige et nærværende møde. Med dette er sagt, vil jeg efterhånden som din problemstilling er tilstrækkeligt belyst, som udgangspunkt komme med opsamlende feedback på den problematik som vi sammen har udfoldet. Det vil typisk allerede i forbindelse med første konsultation, være muligt, at tage et væsentligt skridt i den rigtige retning. Når man som jeg har praktiseret i mere end 10 år, opstår der en vis mønstringsgenkendelse som gør det lettere at spotte sagens kerne og dermed finjustere indsatsen. Selvom mennesker ganske vist er forskellige, har de mekanismer der ligger til grund for vores problematikker en del træk til fælles.

Fra dette trin i samtalen, kan der tages hul på den mere rådgivende del af forløbet. Herunder hvad du blandt andet selv kan gøre for at forbedre din situation; hvilket altid vil være indebåret af konkrete anvisninger og værktøjer fra min side. Jeg har ikke til hensigt at holde på dig længere end højest nødvendigt. Jo hurtige din eksistentielle bærekraft slår an, desto større tilfredshed hos mig. Et psykologforløb strækker sig sjældent mere end 6-7 gange. Om end mindre ofte også gør det.

 

Nuet som bærende element

I det liv, vi er givet, er vi eksistentielt set forvist til at være et sted ad gangen. Aldrig andet steds end nu.

Du ér lige her under læsningen af forhåndenværende tekst: Opmærksom, tilstede eller nærværende over for det skrevne. Er du tilmed i stand til at give dig helt og holdent hen til det formidlede, vil du næppe samtidigt kunne overveje hvad der senere skal handles ind – hos købmanden – eller på, hvad dagen forinden i øvrigt bød på. Det aktive tilstedevær i nuet, kan tilmed effektivt afdæmpe psykologiske problemstillinger: For en stund træder disse i baggrunden, ude af sind, fordi du helt enkelt er optaget af noget andet.

Ved psykologiske problemstillinger, er det imidlertid således, at de lige så hurtigt som de ”glemmes”, ofte vil dukke frem igen. Eksempelvis i form af indskydelser, der synes at fremstå så vigtige, at de for alt i verden ikke bare kan fejes til side. Fænomenet hænger sammen med, at psykologiske problemstilliger er indlejret i mønstre. Et problem står, så at sige, sjældent alene, men knytter sig til en hob af argumenter der undertiden kommer anmassende med så meget styrke, at vi igen kommer til at beskæftige os med det. Men herved genstartes den problematik du ellers netop havde taget en pause fra. I sådan et tilfælde kommer du med andre ord til at gøre nøjagtigt det samme du tidligere har gjort – hundrede – hvis ikke tusindvis af gange før: Du går ind i det negative tankemønster igen. Der er bare det problem herved, at grublerierne sjældent gavner. Især hvis vi er kørt fast i en tilstand af psykologisk smerte, gør de ingen som helst nytte. Du har allerede tænkt rigeligt. Allerede gået rigeligt i ring.

Hvad der i stedet er brug for er en helt anden strategi end tænkningens. Accepter derfor hvad end du føler. Lad din tilstand være, som den nu engang er. Og prøv så at ligge mærke til, hvordan der rent faktisk nemmere kan gives slip, hvis ikke du kæmper så hårdt imod. Skift derpå fokus væk fra grubleriet, gerne over på noget der kan sanses. Det være sig noget der kan ses, høres eller føles. Hvis du formår at være opmærksom på det forhåndenværende helt og holdent, vil problematikken der før virkede uoverkommelig, efterhånden begynde at miste sit knugende greb og du vil præcis lige som det måske før var tilfældet, lidt længere oppe i teksten, bedre kunne fæstne dig til den åbning som nuet repræsenterer. Nuet, hvor fortiden og fremtiden ikke kan sætte deres dagsorden hvis du vel at bemærke er der fuldt ud.

Du må naturligvis gerne reflektere over din livssituation. Vi har brug for at rubricere verden i forskellige kategorier for blandt andet at kunne handle og planlægge i tid. Men i de tilfælde hvor du i forvejen er tynget af grubleri og en tendens til hele tiden at analysere, vil er det ofte ikke være til megen nytte. Hvad der omvendt set bør have din fulde opmærksomhed, er det liv der udspiller sig uden for din osteklokke. Glæden ved at være tilstede med dine nærmeste. Vandringen langs havneindløbet i København. Skumringen over byens tage. Det giver her med andre ord mening at kigge mere ud, end ind. For når det, derude, træder frem, vil det, derinde, så at sige træde tilbage. Vi kan kun være et sted ad gangen. Du ér i dit nærvær.

Kontakt mig her - så lover jeg at vende tilbage

Ring på tel.: 26719119 eller skriv til mig på: ivanhansen@gmail.com

Jeg svarer normalt inden for samme dag